info:
Home / Arbeidsmatige en belevingsgerichte dagbesteding

Arbeidsmatige en belevingsgerichte dagbesteding

Het doel van de dagbesteding kan voor iedereen anders zijn.

Waar de een juist arbeidsmatige dagbesteding nodig heeft met als doel uitstroom naar dagbesteding of een (beschutte) werkplek binnen een bedrijf. Is het voor de ander van belang belevingsgericht activiteiten mee te maken.

Bij Stichting ijgenwys en Anders bieden wij verschillende vormen dagbesteding passend bij de doelen en wensen van een deelnemer.

Zonder onderscheid te maken in leeftijd, geloof of herkomst zijn mensen met een beperking als: LVB / LVG – Visueel beperkt – KorsakovMeervoudige handicapVormen van dementie – Bipolaire stoornis en verschillende vormen met een Ernstige meervoudige beperking zijn welkom bij de dagbesteding van Stichting ijgenwys en Anders. Onze dagbesteding is helaas niet geschikt en ingericht voor mensen met verslaving problematiek. In sommige gevallen kan op advies van de behandelaar toch dagbesteding geboden worden. Wil je hier over meer informatie?  Neem dan contact met ons op per email via info@ijgenwys.nl

Je bepaalt samen met een begeleider voor welke activiteit je kiest. 

Begeleid werken

Ook wanneer je doorstroomt naar een functie binnen een bedrijf kunnen wij jou als coach blijven volgen en begeleiden.


Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid staan bij onze dagbesteding natuurlijk voorop. Onze professionals en vrijwilligers zorgen voor een beschermde en veilige werkomgeving. Je vindt hier ook warmte en gezelligheid.


Begeleiding en medewerkers

We begeleiden en ondersteunen bij wat jij nodig hebt. Dat kan zijn op afstand of misschien heel intensief. Wij luisteren ook als jij je verhaal eens kwijt wilt. Of als je een baaldag hebt. Wij werken samen en helpen jou vooruit in jouw doelen die je samen met bijvoorbeeld je WMO-consulent en ons opstelt.


Werkwijze

Wij werken volgens het concept MISC. Dat is een wetenschappelijk bewezen manier die gericht is op het belang van de interactie. Hierdoor komt communicatie en de begeleiding op een hoger niveau. 

 Meer uitleg over het concept MISC


Heb je een klacht?

Bij IJgenwys en Anders doen we dagelijks ons uiterste beste om de zorg zo goed mogelijk te leveren. Ondanks dat kan het voorkomen dat er iets misgaat. Door jouw reactie kunnen we onze zorgverlening verder verbeteren. Je kunt je klacht op meerdere manieren aan ons laten weten. Bespreek je klacht met een van de medewerkers van ons team. Kom je hier niet uit dan kun je contact opnemen met de voorzitter van de cliëntenraad: Guido Douven.

Klik hier om het klachtenformulier te downloaden. Via info@ijgenwys.nl kunt u het klachtenformulier ook digitaal aanvragen.

Onafhankelijke behandeling

Wil je liever dat je klacht onafhankelijk behandeld wordt? Dan kun je besluiten om de klacht in te dienen bij het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert jouw klacht met informatie en advies op te lossen. Hij of zij kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing vinden.

  • Telefoon: 070-310 53 92 (ma t/m vr van 9:00-17:00)
  • Email: info@klachtenloket-zorg.nl
  • Website: www.degeschillencommissiezorg.nl

Je kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Jouw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt het geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep kunnen gaan tegen de uitspraak.

Gemeentelijke regelingen

Voor mensen uit Etten-Leur-Zundert-Rijsbergen

Voor deelname aan de activiteiten in ons dagcentrum heb je van de gemeente nodig:

  • een WMO toekenningsbeschikking óf:
  • een voorziening Zorg in natura óf:
  • PGB (PersoonsGebonden Budget)

Deze voorziening wordt na een indicatie van bureau ELZ afgegeven door de gemeente. Als je dat wilt, krijg je vrijblijvend advies of begeleiding bij het aanvragen van een WMO-voorziening Zorg in natura of PGB.

Je kunt een formulier aanvragen bij het loket van uw gemeente:

ZundertRijsbergen Etten-Leur

Telefonisch is het loket ELZ bereikbaar op werkdagen tussen

9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer: 076-502 40 25.

U kunt ook e-mailen: elz@etten-leur.nl

ijgenwys en Anders is onderaannemer van SDW voor WMO zorg


 

Voor mensen uit Breda en omgeving

Voor Breda en omgeving kun je je online aanmelden voor een

WMO voorziening Zorg in natura of PGB. Klik hier om direct naar het aanmeldingsformulier te gaan.

Je kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente Breda.

Maandag t/m vrijdag op telefoonnummer: 14 076

Particulieren

Particulieren zijn uiteraard ook van harte welkom!

Hiervoor hanteren wij een tarief van € 21,- per uur.

Verplichte eigen bijdrage CAK

Wij attenderen je erop dat er een verplichte eigen bijdrage CAK is voor mensen met een voorziening Zorg in natura en PGB. Meer informatie kun je terug vinden op de website www.hetcak.nl

Je kunt ook telefonisch contact opnemen met CAK op telefoonnummer: 0800-1925

Als particulier betaalt u geen eigen bijdrage CAK 

  • Vervoer

IJgenwys en Anders heeft bussen die geschikt zijn om onze deelnemers/cliënten (ook rolstoelgebruikers) te halen en brengen van en naar hun woon-/verblijfadres en activiteiten.


Vorming training en scholing

Activiteitenbegeleiders en vrijwilligers worden regelmatig bijgeschoold en getraind. Zodat ze optimaal voor en met jou kunnen werken. Maar ook jij bent nooit te oud om te leren. Je kunt misschien zelfs een certificaat halen, een IJgenwys-certificaat. Hiermee mag je zelfstandig klussen verrichten. Of wie weet ga jij wel voor een landelijk erkend certificaat waardoor jij bij een echt bedrijf kan gaan werken.