info:
Home / uitleg / WAT IS LVB?

WAT IS LVB?

LVB IS DE AFKORTING VAN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben aanzienlijke beperkingen in hun cognitieve ontwikkeling en in hun adaptieve vaardigheden (ook wel sociaal aanpassingsvermogen genoemd). Er is sprake van aanzienlijke beperkingen als iemand niet kan voldoen aan wat bij de leeftijd en de eigen cultuur in het algemeen verwacht wordt. Alleen een IQ-score is niet genoeg om te bepalen welke ondersteuning nodig is. Ook de inschatting van het sociaal aanpassingsvermogen is hiervoor heel belangrijk.

COGNITIEVE ONTWIKKELING

Een licht verstandelijke beperking uit zich in een IQ-score tussen de 50 en 70. In Nederland kunnen mensen met een IQ-score tussen de 70 en 85 die eigenlijk zwakbegaafd zijn en (ernstige) bijkomende problematiek hebben, eveneens gebruik maken van de zorg voor mensen met een LVB. Dat is zo geregeld omdat die zorgverlening vaak de beste ondersteuning biedt.

ADAPTIEVE VAARDIGHEDEN

Onder adaptieve vaardigheden worden verstaan:

Conceptuele vaardigheden zoals kunnen lezen, schrijven en rekenen.

Sociale vaardigheden zoals communiceren en het oplossen van sociale problemen.

Praktische vaardigheden zoals persoonlijke verzorging en gebruik maken van openbaar vervoer.

CIJFERS

Er zijn in Nederland naar schatting ruim 1 miljoen mensen met een IQ tussen de 50 en 85 met bijkomende problemen. Ongeveer 11.000 kinderen en jongeren raken ernstig in de problemen. Vaak omdat er sprake is van meervoudige complexe problematiek, zoals ernstige gedragsproblemen, verslaving en schooluitval.

KENMERKEN EN TIJDIGE HERKENNING

Voor mensen met een LVB wordt het steeds moeilijker om mee te doen in de samenleving. Mensen met een LVB hebben problemen met (abstract) denken, het oplossen van problemen en met leren. Daarnaast hebben zij vaak moeite met het begrijpen van taal en met verschillende sociale en praktische vaardigheden. Aan het uiterlijk is meestal niet te zien dat mensen licht verstandelijk beperkt zijn. Mede hierdoor worden ze overvraagd op school, op het werk en in het alledaagse contact. Er wordt dan meer gevraagd dan ze kunnen of aankunnen. Dit kan leiden tot faalervaringen, frustratie en een negatief zelfbeeld. Deze negatieve gevoelens kunnen zich op hun beurt uiten in opstandig gedrag en andere emotionele en gedragsproblemen. Als gevolg hiervan is de kans groot dat mensen met een LVB afhaken op school. Door het ontbreken van een goede opleiding komen ze vervolgens moeilijk aan het werk. Hun maatschappelijk functioneren wordt hierdoor belemmerd. Armoede en schuldenproblematiek liggen al snel op de loer.

Veel problemen zijn te voorkomen als tijdig de juiste behandeling en ondersteuning worden ingezet. Het vroegtijdig herkennen van een LVB is dus belangrijk!

About ijgenwys