info:
Home / uitleg / visuele beperking

visuele beperking

We spreken van een visuele beperking als iemand niet of slechts gedeeltelijk kan zien. Een visuele beperking kan aangeboren zijn, maar vaker ontstaat deze op latere leeftijd.

Slechtziend of blind?

De definitie van slechtziendheid en blindheid verschilt per land. In Nederland maken oogartsen doorgaans de volgende indeling:

Slechtziend > Mensen die minder zien dan 30 procent of waarvan het gezichtsveld kleiner is dan 30 graden. (Een normaal gezichtsveld is 140 graden.) De visuele beperking kan niet worden gecorrigeerd door het dragen van een bril of contactlenzen.

Maatschappelijk blind > Mensen die minder zien dan 5 procent of waarvan het gezichtsveld kleiner is dan 10 graden, noemen we ‘maatschappelijk blind’. Zij kunnen nog wel licht en donker onderscheiden en de omtrek van mensen en objecten zien.

Blind > Mensen die helemaal niets zien, ook geen licht.

About ijgenwys