info:
Home / Links

Links

Informatie met links naar zorg en welzijn in Etten-Leur (wijkteam, wijkspreekuur, etc)

Algemeen in onze regio: http://www.surpluswelzijn.nl/smartinstant3.net?id=HOME-SURPLUS-WELZIJN

infowest@surpluswelzijn.nl

Surplus is er ook voor activiteiten voor jongeren, dementie, sporten en bewegen voor ouderen en mensen met een beperking, eenzaamheid.

 

Afkortingen en handige links

WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning

PGB = Persoonsgebonden Budget

CAK = Centraal Administratie Kantoor o.a. Welzijn en zorg

ZIN = Zorg in natura

HKZ= Certificaat voor kleine Organisaties (Kiwa)

Wij attenderen je erop dat er een verplichte eigen bijdrage CAK is voor mensen met een voorziening Zorg in natura en PGB. Meer informatie kun je terug vinden op de website www.hetcak.nl

Je kunt ook telefonisch contact opnemen met CAK op telefoonnummer: 0800-1925

Als particulier betaalt u geen eigen bijdrage CAK