info:
Home / Begeleiders

Begeleiders

Wat is thuisbegeleiding?

Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiprobleem- gezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische en psychosociale problemen, aan huis.  Wat is Thuisbegeleiding? Doel van de begeleiding is: structuur aanbrengen in het dagelijks leven waardoor problemen verminderen en erger voorkomen wordt. (mocht thuis in eerste instantie de veiligheid niet bieden)

Een thuisbegeleider biedt hulp aan huis of in een andere veilige situatie voor de hulpvrager(s).
Deze hulp kan heel verschillend zijn:
-Sturen naar een goede dag structuur.
-Advies bij opvoedingsproblemen,
-Begeleiding bij financiële problemen.
-Ondersteuning bij psychiatrische of psychosociale problemen.
Samen met de hulpvrager en of gezin gaan wij aan de slag om te komen tot een
oplossing/verbetering. Dit vaak in opdracht en of samenwerking met GGZ, CJG(Centrum Jeugd en Gezin), Jeugdzorg of Gemeente.
In stappen die de hulpvrager aan kan, wordt gewerkt aan de doelen die opgesteld zijn samen met
het WMO of CJG.
Door thuisbegeleiding is er meer betrokkenheid en zicht op de hele sociale situatie van het gezin.
Andere gezinsproblemen kunnen dan ook bespreekbaar gemaakt worden. Waar nodig worden er ook contacten gelegd met werkgever, scholen of verengingen.
Het doel is dat de situatie stabiel blijft zodat kinderen niet uit huis geplaatst worden.

Er kan dan weer aangesloten worden bij voorliggende voorzieningen, sociale contacten opbouwen.

Stichting ijgenwys en Anders bied alleen thuisbegeleiding via samenwerkende partners. Dit valt niet onder het kwaliteitscertificaat en eisen van Stichting ijgenwys en Anders.

Thuisbegeleiders zijn hbo opgeleid en voortdurend bijgeschoold op nieuwe ontwikkelingen. Zijn ook
SKJ geregistreerd daar waar het om jeugd gaat.

Wat is een GZ-Psycholoog?

Gezondheidszorg psycholoog of GZ-Psycholoog is de titel voor een universitair geschoolde psycholoog. Na het behalen van het diploma worden er nog enkele jaren postdoctoraal onderwijs gevolgd en gecombineerd daarmee (minimaal) twee jaar werkervaring opgedaan als psycholoog. De GZ-Psycholoog verricht psychologisch onderzoek een geeft psychologische behandelingen.

Bij Mentaal Beter zijn de GZ-Psychologen geregistreerd in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg), een overheidsregister waarin erkende gezondheidswerkers zijn geregistreerd. Volgens de wet BIG is gezondheidszorg psycholoog een beschermde titel in Nederland.

De Taken van de GZ-psycholoog

De GZ-Psycholoog behandelt voornamelijk enkelvoudige psychische en psychosociale problemen die recent bij de cliënt ontstaan zijn. Onder deze problemen vallen bijvoorbeeld:

psychische stoornissen

problemen in de levenssfeer en psychische problemen als gevolg van lichamelijke ziekte

invaliditeit en handicaps

De GZ-Psycholoog zal deze problemen zelfstandig en in een beperkt aantal sessies behandelen via een aantal psychologische en psychotherapeutische technieken.

Wat is een orthopedagoog?

‘De orthopedagogiek houdt zich bezig met de problematische leer- en opvoedingssituaties van kinderen en jeugdigen. Het betreft een specialisatie in de pedagogiek die zich bezighoudt met de opvoeding van het afwijkende of gehandicapte kind’.

In de praktijk betekent dit dat een orthopedagoog zich, naast het adviseren van ouders over ‘normale’ opvoedssituaties, ook bezighoudt met het begeleiden van kinderen (en hun ouders) bij wie de ontwikkeling of opvoedsituatie anders verloopt.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij kinderen met een verstandelijke handicap, of kinderen met ADHD of autisme. Maar ook kinderen die bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn ontwikkelen zich anders dan ‘gemiddeld’ en ouders van deze kinderen kunnen daarom soms wel wat extra ondersteuning gebruiken bij het opvoeden.

Ouders van deze kinderen ervaren vaak meer uitdaging in de opvoeding en kunnen met behulp van een orthopedagoog werken aan bepaalde opvoedvaardigheden die hen in staat stellen hun kind optimaal te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling.

Daarnaast kan een orthopedagoog advies worden gevraagd bij leer- of gedragsproblemen op school.

Vanwege de uitgebreide kennis over ontwikkeling van kinderen en omgevingsfactoren die daar mogelijk van invloed op zijn, kan een orthopedagoog worden ingezet voor het geven van workshops, presentaties en het voorzitten van informatieavonden met onderwerpen gerelateerd aan het vakgebied. Daarbij kan gedacht worden aan onderwerpen als: zindelijk worden, opvoeden van pubers, grenzen stellen, omgaan met peuters, het motiveren van kinderen, et cetera.

Naast begeleiding en advies kan een orthopedagoog ook diagnostiek verrichten zoals het afnemen van een intelligentieonderzoek, onderzoek naar aandachts- functies, of onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Wat is een activiteitenbegeleider?

Een activiteitenbegeleider of begeleider dagbesteding is iemand die, veelal in de zorg, passende dagbesteding organiseert en begeleidt voor bewoners of cliënten. Dit kunnen ouderen zijn, maar bijvoorbeeld ook psychiatrische patiënten, gedetineerden of mensen met een verstandelijke of fysieke beperking. De activiteiten kunnen variëren van spelletjes, sport en schilderen tot uitstapjes, educatie en het verrichten van werk.

Wat is een ambulant begeleider

Een ambulant begeleider gaat aan de slag met zorgvragers met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Het woord ambulant geeft aan dat je geen vaste werkplek hebt. De begeleiding van zorgvragers binnen school, de werkplek of thuis.