info:
Home / actieviteiten / Arbeidstraining

Arbeidstraining

werken aan een sleepboot, auto. motor/bromfiets is het werken aan beroepsvaardigheden.

Jongeren en jong volwassenen met een beperking hebben het vaak moeilijker om hun opleiding af te maken, stageplaatsen te vinden en moeite met theoretisch onderwijs. IJgenwys biedt een beschermde ontwikkelingsgerichte plek om beroepsvaardigheden te leren.

Dingen als op tijd komen, goed met gereedschappen omgaan, sociale vaardigheden en al die andere dingen die nodig zijn om een opleiding af te maken of te starten en bij een baas te kunnen werken. IJgenwys biedt plaats aan jongeren van praktijkonderwijs, cluster 4 onderwijs en MBO. Er wordt gewerkt in een aan individuele doelen en werkpunten, volgens een begeleidingsplan onder verantwoordelijkheid van een gedragswetenschapper. Arbeidstraining kan op zichzelf staan maar ook als begeleide stages.

Voor jongeren met een beperking en/of gedragsproblemen is het vaak ook moeilijk om een passende stageplaatsen te vinden. Een plek waar kortere en ook langere stages mogelijk zijn, eventueel gekoppeld aan een externe opleiding.

Het repareren heeft geen grenzen. We zoeken indien mogelijk naar tweedehands onderdelen.

About ijgenwys